Privacy

Op Onbeperktmobielinternet.com wordt gebruik gemaakt van cookies. Het zijn enkel functionele cookies en ze worden gebruikt om ons een inzicht te geven in hoe u als bezoeker onze website gebruikt, voor een deel hoe u onze website heeft gevonden en hoe lang u onze website gebruikt.

Zoals gezegd zijn het functionele cookies. Er worden dus nooit persoonlijke gegevens van u als bezoeker opgeslagen. Wel kunnen wij door middel van functionele cookies zien via welke browser onze website is bezocht en vanaf welke locatie dit is gebeurd.

Zoals u kunt zien op de website verwijzen wij door naar andere websites, zodat u daar verder kunt kijken naar de aanbiedingen. Waarschijnlijk worden op die websites ook cookies gebruikt. Voor de duidelijkheid: hier zijn wij niet verantwoordelijk voor en om te weten hoe cookies door deze websites worden gebruikt kunt u altijd de privacy verklaring raadplegen welke u boven- of onderaan de website aantreft.

Heeft u liever helemaal niet dat er van cookies gebruik wordt gemaakt, ondanks dat deze geen persoonlijke gegevens bevatten, dan kunt u ze ook uitschakelen. Raadpleeg daarvoor de website van de browser waarvoor u de cookies wilt uitschakelen en volg de instructies op. Dit is slechts enkele minuten werk.